• Nr konta bankowego

Dane i numer konta niezbędne do dokonania przelewu: 
ROSZAN Sp. z o.o.
36-200 Brzozów
ul. Chopina 8B
NIP: 6861689288
Nr Rachunku: 71 1750 1048 0000 0000 4113 0202
Nazwa Banku: BNPPL O./Kraków